Historie

Der var en gang i år 5oo e.k. to store jordbesidder, Hemi og Withi. Det er disse to jordbesidder der har givet navn til Himmelev og Veddelev. Hemeløw (Hemis arvelod) og Witheløff ( Withs arvelod).

Himmelev lå i Sømme Herred og først i 1100 tallet blev det til et egentligt sogn. Sognet bestod mest af bønder og gårdejere, i sognet var der en kirke og en præstegård og i 1741 blev den første skole bygget, det blev skolen på Toften(lige på stien mellem boldbanen og Super Best)

I 1814 måtte man udvide skolen da skolestuen skulle passe til børneantallet, 76 år efter blev det besluttet at alle små skoler skulle slås sammen til store centralskoler, i 1906 boede der 660 mennesker i Himmelev sogn.

I Himmelev blev det til 1909 skolen. Sognerådet med sognerådsformand Christoffer Andersen og lærer Frederik R Smidt (1846-1918) i spidsen havde bedt arkitekt H.C. Mayling fra København om at tegne en ny skole som skulle ligge vest for kirkegårdsmuren.

Muremester Aage og hans svende byggede skolen i gule mursten og godt tørret tømmer fra de danske skove, taget af dybt røde teglsten, med 4 skorstene og et lille klokketårn til skoleklokken.

I sommeren 1909 blev skolen indviet af arkitekt H.C. Mayling, den blev sågar omtalt i Folkebladet som mønsterskolen, lyse og venlige lokaler der er malet i afdæmpede farver der gør dem hyggelige og gulvene var belagt med linoleum.

Gymnastiksalen var da allerede tegnet, men på grund af første verdenskrig blev byggeplanerne udsat og først 20 år efter begyndte man byggeriet og 1931 stod gymnastiksalen færdig.

En gammel historie fortæller at der gik en vagabond rundt og solgte små rødbøge til beplantning efter sigende skulle den rødbøg i etape 2 være fra denne vagabond. En står på Østbygården, en på Ibsgården og en i den gamle have på Langagervej.

I 1936 blev der på loftet over gymnastiksalen indrettet lokaler til træsløjd og kort tid efter kom der et skolekøkken (muligvis under 6 h).

I 1937 blev der lavet vandskyllende wc og en idrætsplads, idrætspladsen lå på et stykke by jord der grænsede op til præstegårdshaven.

Skolen blev sidst brugt til undervisning i 1980, Himmelev bibliotek lå der til 1987, biblioteket lå i 6a-6e-6f med indgang i 6e, på første sal var der tjeneste boliger hvor bl.a. lærerinde Bagger og lærerinde Mogensen havde bolig sammen med lærer C.O. Pedersen. Rektorboligen var 6g.

6t var indgang til gymnastiksalen hvor der også var kommunekontor og oven på i 6y var der lægekonsultation. 6s og 6r var herre og dame toiletter.

Elevtallet i 1913=114. 1923=111. 1933=146.

Lærer der har været ansat ved Himmelev skole:

1881-1915 Frederik R Smidt. 1915-1935 Ebbe Stephensen. 1935-1947 Peter Jensen. 1947-1948 Erik Petersen. 1948-1973 Alfred N Jensen. Alle har så vidt vides været bosiddende på den gamle skole.

I 1991- 1992 blev skolen købt af arkitekt Per Lindegård som fik O.C huset til at bygge det om til ejerboliger, fordelt med:

Etape 1: 9 boliger

Etape 2: 7 boliger

Etape 3: 5 boliger

Etape 3 er bygget som rækkehuse og de er fordelt med 2 langs Østre Kirkevej og 3 i haven bag etape 2.

 

gl.skole

Kildemateriale: Himmelev sogns historie

Billede: 1910 RLA